The white poison

Här är en artikel som förvånade mig lite. att en så "köttvänlig" tidning skriver om detta. Att mjölk är dåligt har vi ju vetat länge, och för dig som inte har hinnut bli så förkovrad i ämnet så finns det massor av bra youtube föreläsningar, filmer som Forks Over Knifes, eller om du föredrar text så är The China Study ett bra val.
 
Att sluta med mjölk var jättebra för mig, blev mycket friskare. Kan skriva mer om det någon gång ifall någon är intresserad.
 
 
Pastörisering räddar mångas magar
En ny studie tyder på att svenska konsumenter av mejerivaror kan tacka högre makter för pastöriseringen. Filter där opastöriserad mjölk passerat innehöll mängder av bakterier som kan vara skadliga för människan.
– Det är tack vare pastöriseringen som riskerna minskas, säger Karin Artursson, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till TT. I den första bredare studien av skadliga bakterier i får-, get- och komjölk från svenska gårdar har Artursson och kollegan Eva Olsson Engvall undersökt filter till mjölktankar vid 74 djurbesättningar.
Vid filtren har mjölk passerat som ännu inte pastöriserats eller på annat sätt värmebehandlats. Matförgiftningsbakterien Staphylococcus aureus fanns vid cirka 70 procent av nötbesättningarna och drygt hälften av get och fårbesättningarna.
 
Den skadliga bakterien listeria fanns vid ungefär var femte besättning, varav cirka två tredjedelar av den jobbigare typen Listeria monocytogenes. I cirka en av tio nötbesättningar påvisades också campylobacter som kan ge diarréer, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.
 
I mjölk från enstaka nötbesättningar hittades även colibakterier och yersinia, som kan ge mag- och tarminfektioner. En strid har rasat mellan olika skolor om hur nyttiga eller onyttiga opastöriserade mjölkprodukter är. Artursson understryker att det inte är säkert att alla bakterier skulle ha orsakat magsjuka om de inte dödats av pastöriseringen.
 
Att bakterierna finns i produktionskedjan är känt sedan tidigare men Artursson understryker att studien sökt deras ursprung: – Det som är lite intressant är att de här bakterierna som hittas längre fram i produktionskedjan kanske snarare härstammar från djurens juver än från människans hantering av produkterna i ett senare skede. Att pastöriseringen kan vara av godo antyds också av ett annat faktum: – Vi har inte i samband med att de här bakterierna har hittats på något sätt påvisat några sjukdomsfall, säger Artursson.
 
Publicerat 5/10 2013 i Aftonbladet
Hälsa, Övrigt | |
Upp